Štúdium

Štúdium na Ústave dizajnu Fakulty architektúry STU sa realizuje v 3 stupňoch:

 1. Bakalárske štúdium (ukončené získaním titulu Bc.)
 2. Magisterské štúdium (ukončené získaním titulu Mgr. art)
 3. Doktorandské štúdium (ukončené získaním titulu ArtD.)

Formálne požiadavky pri odovzdávaní záverečných prác

Bakalárske štúdium – študent odovzdáva:

 • Archívny list formátu A4 (šablóna na stiahnutie)
 • Archívne CD za 1.-4. ročník (šablóna na stiahnutie)
 • Model (v dohodnutej mierke)
 • Teoretická časť bakalárskej práce* (formát A4, nerozoberateľná väzba, AIS-om vygenerovaný obal, titulný listu a zadania diplomovej práce)
 • Prílohy (zadanie DP, 2 x licenčná zmluva vygenerovaná AIS a podpísaná študentom)
 • Poster formátu 70×100 cm (Hlavička na stiahnutie)

Magisterské štúdium – študent odovzdáva:

 • Archívny list formátu A4 (šablóna na stiahnutie)
 • Archívne CD za 1.-2. ročník (šablóna na stiahnutie)
 • Model (v dohodnutej mierke)
 • Teoretickú časť diplomovej práce* (formát A4, nerozoberateľná väzba, AIS-om vygenerovaný obal, titulný listu a zadania diplomovej práce)
 • Prílohy (zadanie DP, 2 x licenčná zmluva vygenerovaná AIS a podpísaná študentom)
 • 3x Poster formátu 70×100 cm (Hlavička na stiahnutie)

-

* Teoretická časť záverečnej práce (Platí pre Mgr.art. aj Bc.) musí byť v súlade s požiadavkami smernice rektora STU „Metodické opatrenie č. 1/2010-N Náležitosti záverečnej práce, kontrola overenia jej originality a jej sprístupnenie“ (na stiahnutie) a musí obsahovať zoznam použitej literatúry podľa normy STN ISO 690:1998