O nás

Fakulta architektúry je súčasťou STU s vzdelávacou a výskumnou činnosťou
v oblasti architektúry, urbanizmu, územného plánovania a dizajnu.

Ústav dizajnu a výtvarných disciplín je jedným z 8 ústavov Fakulty architektúry.
Základným zámerom stratégie inštitútu je posilnenie dizajnérskeho myslenia
a profesionálneho tvorivého prístupu, ktorý vedie k inovačným riešeniam
v rámci produktového, priemyselného a automobilového dizajnu.

Študenti dostaváju vzdelanie ako v oblasti technológie tak i umenia.
Napriek tomu, ze sa študijný program sa radí medzi umelecké, študenti sú
schopní reagovať na technické i estetické aspekty vývoja produktu.

Ústav ďalej pôsobí v oblasti grafického dizajnu, fotografie a nových médií.

Umelecký odbor dizajn možno študovať v bakalárskom študijnom programe
(Dizajn výrobkov), v dvoch magisterských študijných programoch
(Dizajn výrobkov a Interiérový dizajn) a v doktorandskom študijnom
programe (Dizajn).

Hlavným strategickým zameraním Ústavu dizajnu je
v posledných rokoch prepojenie štúdia s komerčným prostredím -
spolupráca s firmami a výrobou
, ktoré prinášajú reálne zadania
na ktorých si študenti najlepšie overia svoje teoretické znalosti.