LOPTOŠI – hracie prvky na detské ihrisko

Projekt LOPTOŠI je komunitný projekt spolupráce OZ Žime krajšie a absolventov Dizajnu výrobkov Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Predmetom projektu je návrh a realizácia originálnych hracích prvkov na detské ihriská v bratislavskej mestskej časti Dúbravka.

Hracie prvky na detské ihrisko, navrhnuté tímom mladých začínajúcich autorov, slúžia na precvičovanie hádzania a prehadzovania lôpt pre vekovú kategóriu detí predškolského veku. Napomáhajú tak rozvíjať a zlepšiť motoriku detí prostredníctvom loptových aktivít.

Projekt dal priestor mladým tvorcom Eve Hudákovej, Jakubovi Michelovi a Zuzane Turlíkovej, aby ponúkli svoje schopnosti a prispeli tak ku zlepšeniu života vo verejnom priestore. Mladí autori svoj návrh priebežne konzultovali so zástupcami rodičov a adaptovali ho na ich potreby. Autori navrhli tri samostatne stojace hracie prvky s motívom zvieratiek: Lev, Opica a Slon. Názov LOPTOŠI nesie v sebe odkaz na hru s loptou, a pripomína tiež neposednosť detí.

V decembri 2016 sa vďaka finančným prostriedkom z Grantového programu hl. mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity realizoval hrací prvok Lev v spolupráci so slovenským výrobcom s certifikáciou a oprávnením na výrobu detských ihrísk a hracích prvkov.

V septembri 2017 sa rodina Loptošov v Dúbravke rozrástla. K Levovi na ihrisku Homolova pribudol Slon na ihrisku Cabanova a Opica na ihrisku Nejedlého. Druhá etapa realizácie sa uskutočnila vdaka dotačnej podpore grantu Viac dizajnu od Nadácie Tatra Banky u rovnomenného výrobcu.

Všetky prvky disponujú Katalógovým listom a Vyhlásením o zhode s bezpečnostnými normami EN 1176:2009, čím výrobca garantuje bezpečnosť užívania.

Loptoši

Loptoši

SaveKomentáre sú uzavreté.