Učiteľská konferencia na FA STU

Dňa 26.3.2013 v aule Emila Belluša sa pri príležitosti Dňa učiteľov na uskutočnila učiteľská konferencia Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Témou konferencie bola prezentácia najvýznamnejších úspechov ústavov za uplynulých 5 rokov. V rámci konferencie aktivity Ústavu dizajnu v rokoch 2008 – 2012 prezentoval prof. Peter Paliatka formou videa.

Program konferencie:

registrácia

09:00 – 09:10 úvod /dekanka doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

09:10 – 09:20 Zmysel hodnotenia najvýznamnejších výkonov
doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková/
09:20 – 09:40 doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
10:00 – 10:20 Ing. arch. Štefan Polakovič
10:20 – 10:40 prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD.

prestávka /káva/

11.20 – 11:40 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
12:00 – 12:20 doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.
12:20 – 12:40 prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.

prestávka /obed/

14:00 – 14:20 prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
14:20 – 14:40 Ing. Tamara Reháčková, PhD.
14:40 – 15:00 prof. akad. soch. Peter Paliatka

prestávka /káva/

15:20 – 15:40 Ing. arch. Viera Joklová, PhD
15:40 – 16:00 PhDr. Jana Záhorcová
16:00 – 16:20 doc. akad. soch. Milan Lukáč

foto © Matej Kováč
Comments are closed.