Kravaty pre spisovateľov

Literárne informačné centrum v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu nás oslovilo, aby sme navrhli kravaty pre festival Dni slovenskej literatúry. Výsledkom mala byť buď voľná autorská interpretácia alebo inšpirácia spisovateľom či jeho dielom.  Na festivale vystúpilo 26 literátov (napr. Tomáš Janovic, Daniel Hevier, Dušan Dušek, Pavel Vilikovský), ktorí si mali spomedzi kravát vybrať najsympatickejšiu a obliecť si ju. Na projekte sa zúčastnila aj Vysoká škola výtvarných umení – Katedra textilnej tvorby. Spoločne sa zapojilo 17 študentov a študentiek a vytvorili 31 kravát.

Víťazom sa stal študent Ústavu dizajnu STU Marián Ščípa. Literátov oslovila najviac práve jeho kravata, ktorá je inšpirovaná prácou spisovateľa a pozostáva z pier. Výhru (zaujímavé knižné tituly) odovzdávala riaditeľka Literárneho informačného centra Miroslava Vallová a riaditeľka Slovenského centra dizajnu Katarína Hubová.

Výhercovi srdečne blahoželáme!

Študenti, ktorí sa zúčastnili projektu:

Jakušová Mária
Novosedliak Marek
Polák Vladimír
Szitás Csaba
Ščípa Marián
Tóth Adam

foto: © Mária Šimková, © Slovenské centrum dizajnuKomentáre sú uzavreté.