Vystavuj na DESIGN.S

Medzinárodná prehliadka študentského dizajnu DESIGN.S ponúka možnosť predstaviť sa študentom a čerstvým absolventom produktového dizajnu a príbuzných odborov. Bienále sa uskutoční v Technikom múzeu v Brně v termíne 25. 6. – 26. 10. 2014.

Ústav dizajnu FA STU zabezpečuje centrálny zber prác študentov, ktorý bude po výbere pojený s hradenou prepravou exponátov do Brna.

Prihlásiť je možné projekty spracované formou plagátu alebo reálneho modelu/prototypu z nasledovných odborov:

  • Módny dizajn (šperky, odev, obuv…)
  • Grafický dizajn (vrátane multimediálneho dizajnu)
  • Produktový dizajn (sklo, nábytok, nástroje, obaly, interiérové doplnky…)
  • Priemyslový dizajn (stroje, dopravné prostriedky…)

V prípade záujmu zúčastniť sa zasielajte svoje práce na adresu design.stuba@gmail.com vo forme:

  • plagát A1/B1 (v tlačovej kvalite)
  • fotodokumentácia modelu/prototypu – ak model existuje
  • vizualizácie / animácie
  • informácie pre prihlášku (vo formáte .doc)

Deadline: 15. 4. 2014
Emailová adresa: design.stuba@gmail.comKomentáre sú uzavreté.