Národná cena za dizajn 2013 – Vypísanie súťaže

Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a za spoluúčasti MŠVVaŠ SR a MH SR vypisuje 11. ročník  súťaže Národná cena za dizajn 2013.
Súťaž je organizovaná pre práce z oblasti produktového, komunikačného dizajnu pre profesionálov a študentov. Zúčastniť sa môžu domáci alebo zahraniční dizajnéri, ktorí spolupracujú so slovenským výrobcom, domáci alebo zahraniční výrobcovia spolupracujúci so slovenským dizajnérom, študenti dizajnu, dizajnérske štúdiá a klienti s prácami, ktoré nie sú staršie ako dva roky od vypísania súťaže.
Súťažiacich čaká v tomto roku zmena. Namiesto uznaní budú pre práce z oblasti profesionálneho produktového a komunikačného dizajnu udelené okrem Národných cien za dizajn 4 Ceny za dizajn bez rozdielu poradia.
Za účasť v súťaži zaplatia prihlasovatelia profesionálnych produktov alebo komunikačného dizajnu 50 € a to len za jednu prihlášku.
Do termínu uzávierky je možné podať aj návrhy na udelenie Zvláštnej ceny ministra kultúry SR pre osobnosť z oblasti dizajnu a Zvláštnej ceny ministra hospodárstva SR pre firmu. Pravidlá pre udeľovanie cien nájdete v štatúte a súťažných podmienkach.
Výsledky súťaže budú zdokumentované v katalógu a predstavené verejnosti na výstave v priestoroch Hurbanových kasární v Bratislave.
Všetky potrebné informácie, súťažné podmienky a prihláška sú uverejnené na www.scd.sk

Pozor!!!
Uzávierka súťaže Národná cena za dizajn 2013 je 1. 3. 2013.
Do tohto termínu je potrebné prihlásiť sa on-line a dodať požadovanú dokumentáciu.
Termín a miesto zberu prác pre porotovanie oznámime každému prihlasovateľovi individuálne.
Súťaž vyhodnotí 11 členná odborná porota s medzinárodnou účasťou v dňoch 25. – 27. 3. 2013

Nezabudnite sa prihlásiť!

NCD 2013 VýzvaKomentáre sú uzavreté.