Národná cena za študentský design 2012

Súťaže sa môžu zúčastniť aj študenti zo Slovenska.

V bývalé ČSR a poté v ČR probíhala od roku 1990 soutěž studentského designu v rámci profesionální soutěže o Národní cenu za design. Organizovalo ji Design centrum ČR, které však bylo v roce 2008 zrušeno ministrem průmyslu a obchodu. Poté se soutěže ujal Design Cabinet CZ společně s dalšími odbornými organizacemi, který letos vyhlašuje její 22. ročník pod názvem soutěž o Národní cenu za studentský design 2012.  Design Cabinet CZ je spolek dobrovolníků pracující jako nadační program Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (www.designcabinet.cz)

Rádi bychom tuto ojedinělou soutěž rozšířili do okolních zemí a vypisovali ji jako mezinárodní. V tomto roce bychom rádi provedli pilotní mezinárodní ročník, proto vám také píšeme s tím, že by se jí mohli zúčastnit i studenti vašich ateliérů a školy.

Protože však soutěž  nikdo finančně nepodporuje, platí účastníci registrační poplatek 1 000 Kč.

Soutěží studenti všech stupňů škol (střední, vyšší, vysoké, univerzity). Práce hodnotí tři na sobě nezávislé poroty – středoškolská, vysokoškolská a národní. Práce se hodnotí pod registračními čísly, soutěž je tedy anonymní. Středoškolská a vysokoškolská porota jsou složeny z pedagogů  středních a vysokých škol. Ti hodnotí práce bodově. Práce s nejvyšším počtem bodů jsou nominovány do národního kola. Národní porota je pak složena z profesionálních designérů, kurátorů a expertů, kteří nepůsobí na školách a nejsou s nimi spojeni. Tato porota pracuje také bodovým systémem. Práce s nejvyšším počtem bodů získávají ocenění Dobrý studentský design (5-10 ocenění), Excelentní studentský design (5-10 ocenění) a Národní cena za studentský design (1 práce).

Těší nás, že od roku 2008, kdy soutěž po zrušení Design centra ČR znovu nastartovala,  vidělo zatím výstavy nominovaných a vítězných prací 130 000 návštěvníků! Díky propagaci soutěže a mediálním kampaním se Design Cabinetu CZ podařilo zprostředkovat zúčastněným studentům více než 50 pracovních příležitostí a zakázek, včetně zahraničních. Pro mnohé středoškolské studenty znamenalo dobré umístění v soutěži také body navíc při přijímání na vysoké školy.

1.      Účastníci soutěže se přihlašují (registrují) on line na webu http://www.studentskydesign.cz, včetně nahrání povinných a doporučených příloh.

2.       On line přihlášky (registrace) se podávají do 25. června 2012. (Čím dříve se práce zaregistruje, tím lépe.) Po potvrzení registrace zašle Design Cabinet CZ studentovi / škole registrační čísla, které budou práci provázet v dalším hodnocení (soutěž je anonymní). Registrační čísla se budou shodovat s fakturačními údaji.

3.       Škola (ateliér), z níž se do soutěže přihlásí více než dva studenti, má právo účasti ve vysokoškolské  porotě.

4.       Středoškolská a vysokoškolská porota hodnotí práce na internetu, kde jim jsou poskytnuty veškeré informace, fotografie, anotace atd.

5.       Nominované práce vzešlé z hodnocení těchto porot  posuzuje národní porota  v Praze již v podobě reálných modelů, prototypů apod., a

to ve druhém zářijovém týdnu.  O nominacích budou školy a studenti včas informováni.

6.    Všechny informace o kategoriích, hodnocení, propagačních mediálních kampaních, vyhlášení apod. najdete v přiložených propozicích.

7.    Ze soutěže vzniká výstava s názvem Nový (z)boží, která se prezentuje také v zahraničí prostřednictvím Českých center. V Bratislavě se

například představily tři ročníky Novýho (z)boží! – 2009, 2010 a 2011.

V příloze přikládáme propozice, které jsou zveřejněny jak na webových stránkách http://www.designcabinet.cz, tak na http://www.studentskydesign.cz, kde současně začíná registrace letošního ročníku soutěže o Národní cenu za studentský design 2012.

Přikládáme také výsledky mediální kampaně loňského ročníku a webové stránky, na nichž můžete vidět atmosféru celé akce.

DOKUMENTY:

NCSD 2011 MEDIALNI OHLASY NCSD 2011 15.3. 2012

ODKAZY NA NCSD 2010

NCSD_2012_ PROPOZICE 21.5.

NCSD 2011 MEDIALNI OHLASY NCSD 2011 15.3. 2012Komentáre sú uzavreté.