Medzinárodná súťaž Cena profesora Jindřicha Halabaly

Vážení přátelé designu,

v letošním roce proběhne už VIII. ročník mezinárodní soutěže studentských prací Cena profesora Jindřicha Halabaly. Tato soutěž vznikla u příležitosti 100 letého výročí Halabalova narození a její statut byl schválen vědeckou radou DFTV ve Zvoleni a vědeckou radou LDF MZLU v Brně.

Cena se uděluje v následujících kategoriích:
Design nábytku (klauzurní práce)
Design nábytku (závěrečné práce)
Design interiéru (klauzurní práce)
Design interiéru (závěrečné práce)
Design nábytku a interiéru kategorie pro střední školy s uměleckým zaměřením

Soutěž proběhne pod záštitou děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně Doc. Dr. Ing. Petra Horáčka a Asociace českých nábytkářů.

Přihlášené práce budou předvedeny veřejnosti v měsíci září v brněnské galerii Vaňkovka v termínu 20.9. – 4.10.2012, výsledky soutěže budou vyhlášeny na vernisáži výstavy dne 20.9.2012 a publikovány v mediích. K soutěži bude vydán katalog v elektronické formě.

Novinkou letošní soutěže bude udělení ceny za nejlepší design židle. Finanční odměnu spojenou s touto cenou poskytne firma FORM.

Srdečně vás zvou pořadatelé a organizační tým.

Doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.  -  vedoucí Ústavu nábytku, designu a bydlení
Doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.  - odborný garant výstavy
Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.  - kurátor výstavy

V Brně dne 16. 5. 2012

Dokumenty:

dopis studentum 2012

Informace k soutěži – Halabala 2012

Prihlaska VŠ – Halabala 2012Komentáre sú uzavreté.