Kalendár letného semestra

Kontroly rozpracovanosti

Počas letného semestra 2011-12 budú realizované dve rozpracovanosti.
Prvú rozpracovanosť bude realizovať v 4. týždni ateliérový pedagóg,
druhá rozpracovanosť v 10. týždni bude realizovaná formou komisionálneho
hodnotenia
.

K prvej rozpracovanosti študent predkladá skice svojej predstavy o
semestrálnom projekte, k druhej rozpracovanosti predkladá prácu,
ktorá jasne deklaruje pripravenosť realizovať trojrozmerný model.
V tejto etape musí byť jasný koncept prezentovaný kresbami, rozpracovanou
vizualizáciou, pracovným modelom, prípadne rozpracovaným finálnym
modelom. Druhá rozpracovanosť prebehne v čase ateliérovej výučby.

Termíny ateliérových prieskumov

21. 05. 2012 (pondelok)
09:00 – 1. ročník Bc.  inštalácia prác v domovskom ateliéri (Vazovova 5)
/Základy dizajnu II, Modelovanie II, Kreslenie II/

22. 05. 2012 (utorok)
09:00 – 1. ročník Bc. prieskum prác
09:00 – 2. ročník Bc. inštalácia prác v domovskom at.

23. 05. 2012 (streda)
09:00 – 2. ročník Bc. prieskum prác
16:00 – Deinštalácia prác
17:00 – 3. ročník Bc.- inštalácia prác v domovskom at.

24. 05. 2012 (štvrtok)
09:00 – 3. ročník Bc. prieskum prác
16:00 – Deinštalácia prác
17:00 – 1.ročník Mgr. – inštalácia prác v domovskom at.

25. 05. 2012 (piatok)
09:00 – 1. ročník Mgr. prieskum prác
16:00 – Deinštalácia prác

28. 05. 2012 (pondelok)
09:00 – Inštalácia prác výberových predmetov
(miestnosť č. 121, chodba Ústavu dizajnu FA STU
a domovské ateliéry pokynov vyučujúcich
)

29.05.2012 (utorok)
09:00 – Hodnotenie prác výberových predmetov
16:00 – Deinštalácia prác

Záverečné práce – Bc. a Mgr.art.

10. 05. 2012odovzdávanie diplomových prác – Mgr.art. (hodina a miestnosť bude dodatočne určené)
29. 05. 2012inštalácia diplomových prác – Mgr.art. – v domovských ateliéroch
30. 05. 2012obhajoba diplomových prác – Mgr.art.

04. 06. 2012odovzdávanie Bc. prác
05. 06. 2012inštalácia Bc. prác v miestnosti 069
06. – 08. 06. 2012obhajoby Bc. prác

Prosím o dodržanie časového harmonogramu!

Každý študent musí v predpísanom termíne nainštalovať svoju prácu podľa
pokynov svojho pedagóga na určenom mieste. V deň hodnotenia už nie je
možné realizovať inštaláciu
. Pokiaľ študent nemá do 9.00 hod. v deň svojho
hodnotenia nainštalovanú prácu je klasifikovaný známkou Fn.

Každý študent podľa harmonogramu prevedie aj deinštaláciu svojej práce,
aby sa predišlo poškodeniu alebo strate práce.

Hodnotenie prác bude realizované kolektívom pedagógov a doktorandov.
Známkový priemer môže pedagóg vo svojom ateliéri upraviť známkou
len o jeden stupeň. (Príklad – študent dostane od hodnotiacej komisie
známku C, pedagóg ju môže upraviť na B alebo D).

24. 02. 2012
doc. akad. soch. Peter Paliatka
vedúci Ústavu dizajnu FA STU