Medzinárodná súťaž BraunPrize 2012

Zúčastite sa aj vy medzinárodnej súťaže “Genius design for a better everyday” z Vašími návrhmi, dizajnami.

Online registrácia prebieha od 1.10.2011 do 31.03.2012.

Viac informacií nájdete na stránke: http://www.braun.com/global/world-of-braun/braun-prize.html